Yayınlanmış Araştırmalar

  • “Kodály Prensiplerien Göre İşlenen Armoni Dersinin Öğrencilerin Armonik Derece Duyumuna Etkisi” konulu makale (2018) – Social Sciences Studies Journal 4(17):1551-1558 İndir
  • “Kodály Yaklaşımına Göre Uygulanan Armoni Dersinin Başarıya, Tutuma ve Performansa Etkisi” konulu doktora tezi (2018) – Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Ana Bilim Dalı Müzik Öğretmenliği Bilim Dalı – İstanbul İndir
  • “Müzik öğretmeni adaylarının özel yetenek sınavındaki müziksel işitme okuma yazma başarıları ile akademik başarıları arasındaki ilişki” konulu yüksek lisans tezi (2014) – Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Ana Bilim Dalı Müzik Öğretmenliği Bilim Dalı – İstanbul İndir