Yayımlanmış Araştırmalar

  • KİTAP: Avşar, M. (2022). Armoni 2.0. İstanbul: Pan Yayıncılık (birinci basım). İncele
  • KİTAP BÖLÜMÜ: Avşar, M. (2023). Güzel Sanatlar Alanında Uluslararası Araştırmalar VIII. N. YİĞİT (Editör), György Ligeti’nin Klasik Armoni Kitabının İncelenmesi (s. 7-22). Konya: Eğitim Yayınevi. İndir
  • KİTAP BÖLÜMÜ: Avşar, M. (2023). Güzel Sanatlar Alanında Gelişmeler. K. SÜRMELİ (Editör), J. S. Bach’ın Goldberg Varyasyonlarının Şifreli Bas Realizasyonu (s. 343-357). Ankara: Platanus Publishing. İndir
  • MAKALE: Avşar, M. ve Çoban, S. (2018). Kodály Prensiplerine Göre İşlenen Armoni Dersinin Öğrencilerin Armonik Derece Duyumuna Etkisi. Social Sciences Studies Journal, 4(17), s. 1551-1558. İndir
  • MAKALE: Avşar, M. (2023). J. S. Bach’ın Goldberg Varyasyonlarının Akor Yürüyüşü ve Şifreli Basa Uyarlamalı Analizi. Social Sciences Development Journal, 8(39), s. 458-465. İndir
  • MAKALE: Avşar, M. (2023). Kodály Yaklaşımına Göre Uygulanan Armoni Dersinin Başarıya, Tutuma ve Performansa Etkisi. Sosyal Bilimler Dergisi, 10(66), s. 205-212. İndir
  • TEZ: Avşar, M. (2014). Müzik Öğretmeni Adaylarının Özel Yetenek Sınavındaki Müziksel İşitme Okuma Yazma Başarıları ile Akademik Başarıları Arasındaki İlişki. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: Marmara Üniversitesi. İndir
  • TEZ: Avşar, M. (2018). Kodály Yaklaşımına Göre Uygulanan Armoni Dersinin Başarıya, Tutuma ve Performansa Etkisi. Doktora Tezi. İstanbul: Marmara Üniversitesi. İndir